Actievoorwaarden Social Media

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op alle Social Media acties van Roompot.

1. Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door Roompot. Zij behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment correcties of wijzigingen aan te brengen in deze actie(voorwaarden) of de toegang tot de website of onderdelen van de website te beëindigen op de wijze en op het moment dat dit wenselijk of noodzakelijk wordt geacht. Wijzigingen in deze actievoorwaarden zullen niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd tijdens de looptijd.
 • Ondanks de uiterste zorg die besteed is aan deze actie, zijn Roompot en de andere bij de organisatie betrokken partijen niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden of technische storingen in de informatievoorziening of de website. Aan de informatie op de website Roompot.nl en de informatie in de e-mailnieuwsbrieven van Roompot kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 • Het doel van deze (promotionele) actie is het promoten van de producten c.q. de diensten van Roompot die het onderwerp zijn in het promotionele kansspel door middel van het verstrekken van prijzen aan deelnemers die deze prijs rechtmatig gewonnen hebben.

2. Deelname

 • Alle deelnemers zijn gebonden aan deze voorwaarden en stemmen door deelname aan het promotionele kansspel in met de voorwaarden genoemd in deze actievoorwaarden..
 • Voor deelname aan het promotionele kansspel worden, naast de gebruikelijke kosten die aan internetgebruik verbonden zijn en die voor rekening van de deelnemer zelf komen, geen extra kosten berekend. Deelname aan de actie leidt niet tot enige (aankoop)verplichting.
 • De deelnemer garandeert dat de door hem/haar opgegeven persoonlijke gegevens tijdens de registratieprocedure correct, up-to-date en volledig zijn.
 • De deelnemer garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult.
 • De deelnemer dient minimaal 21 jaar te zijn om aan deze actie te kunnen deelnemen.
 • De gegevens die nodig zijn voor deelname worden verwerkt door Roompot en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens van de deelnemers worden behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De actieperiode geldt zoals aangegeven op de actiepagina/social media post. De winnaar wordt bekend gemaakt via sociale media en/of krijgt persoonlijk bericht.

3. Speelwijze

 • Deelname vindt plaats wanneer er is voldaan aan de voorwaarden van de winactie, zoals beschreven in de desbetreffende post.
 • Iedereen kan zo vaak deelnemen als hij of zij wil, maar men kan maar één keer winnen.
 • Alle inzendingen worden eigendom van Roompot.

4. Prijs

 • Deelnemers maken kans op de prijs zoals vermeld in de desbetreffende social media post.
 • Bij kans op een weekend of midweek in een Roompot vakantiewoning wordt de verblijfsperiode in overleg met de winnaar bepaald.

5. Vaststelling Winnaar

 • De winnaar van de prijs wordt per social media geïnformeerd. De prijs is persoonlijk, niet inwisselbaar voor geld en niet overdraagbaar aan een ander.
 • De prijswinnaar dient zich binnen 7 dagen na bekendmaking van de prijs via een privébericht op het desbetreffende social media kanaal te melden om de prijs te ontvangen.
 • Binnen 7 dagen na ontvangst van dat privébericht neemt Roompot contact op met de winnaar.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Roompot en iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.

6. Aansprakelijkheid

 • Roompot is niet aansprakelijk voor enige uit deze actie of de door haar uit te keren prijs voortvloeiende schade.
 • Roompot verleent geen garanties op de te verstrekken prijs.
 • Indien de prijs wordt uitgereikt aan iemand die de prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de daaruit ontstane schade op deze persoon verhaald.

7. Slotbepaling

 • Op onze social media acties is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing.
 • Op onze social media acties is het Nederlands recht van toepassing.
 • Roompot behoudt zich het recht voor om inzendingen en deelnames die haar frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen van deelname uit te sluiten.
 • Roompot behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijs, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen in deze actievoorwaarden zullen niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd tijdens de looptijd.
 • Niets uit de inhoud van deze actie of publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Roompot.
 • Eventuele vragen of klachten over deze actie kun je per e-mail schriftelijk richten aan Roompot Recreatie Beheer BV t.a.v. Afdeling Marketingcommunicatie onder vermelding van de actienaam. Het te gebruiken e-mailadres is: marketingcommunicatie@roompot.nl.
 • Omboekgarantie tot 28 dagen
 • Flexibel betalen
 • Gratis annuleren binnen 24 uur

Omboekgarantie

tot 28 dagen

Gewijzigde plannen? Geen probleem, tot 28 dagen voor aankomst wijzig je gratis je boeking. 

Flexibel

betalen

Kosteloos in termijnen betalen? Doen we niet moeilijk over! De eerste termijn betaal je binnen 15 dagen na boeken en het totaalbedrag uiterlijk 8 weken voor aankomst.

Gratis annuleren

binnen 24 uur

We begrijpen het als je nog even wil nadenken, je kunt je boeking kosteloos annuleren binnen 24 uur na boeken. Dat gaat heel makkelijk via Mijn Roompot.