Actievoorwaarden Social Media

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op alle Social Media acties van Roompot.

1. Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door Roompot. Zij behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment correcties en/of wijzigingen aan te brengen in deze actie of de toegang tot de site of onderdelen van de site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wenselijk of noodzakelijk wordt geacht.
 • Ondanks de uiterste zorg die besteed is aan de betrouwbaarheid en actualiteit van deze actie is Roompot, noch de overige deelnemende partijen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden en/of technische storingen. Aan de informatie op de website van Roompot.nl danwel de informatie in de e-mail nieuwsbrieven van Roompot kan geen rechten worden ontleend.
 • Het doel van deze (promotionele) actie is het promoten van de producten c.q. de diensten welke onderwerp is in c.q. van het promotionele kansspel door middel van het verstrekken van prijzen aan deelnemers die deze prijzen rechtmatig gewonnen hebben.

2. Deelname

 • Alle deelnemers zijn gebonden aan de bepalingen van deze voorwaarden en stemmen door deelname aan het promotionele kansspel in met de voorwaarden genoemd in deze actievoorwaarden.
 • Voor deelname aan het promotionele kansspel worden, naast de gebruikelijke kosten die aan internetgebruik verbonden zijn, geen extra kosten berekend. Er bestaat daarnaast voor consumenten geen (aankoop)verplichting ten aanzien van deelname.
 • De deelnemer garandeert dat de door hem/haar persoonlijke opgegeven gegevens tijdens de registratieprocedure correct, up-to-date en volledig zijn.
 • De deelnemer garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult.
 • De deelnemer dient minimaal 21 jaar of ouder te zijn om aan deze actie te kunnen deelnemen.
 • Roompot.nl is gebonden aan de inhoud van deze voorwaarden.
 • Door deelname aan het promotionele kansspel wordt toestemming verleend aan Roompot om informatie toe te sturen in het kader van marketingactiviteiten. Bij ieder communicatiemoment is een mogelijkheid opgenomen om deze toestemming permanent in te trekken.
 • De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Roompot en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens van de deelnemers worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • De actieperiode geldt zoals aangegeven op de actiepagina/social media post. De winnaar wordt bekend gemaakt via sociale media en/of krijgt persoonlijk bericht.

3. Speelwijze

 • Een deelnemer aan het promotionele kansspel is eenieder die zijn of haar gegevens (NAW) op de daarvoor beoogde plek in het actieformulier invoert.
 • Aanvullende spelregels alsmede de te winnen prijzen worden op de website van de actie vermeld.
 • Iedereen kan zo vaak deelnemen als hij of zij wil, maar men kan maar één keer winnen.
 • Alle inzendingen worden eigendom van Roompot.

4. Vaststelling Winnaars

 • De winnaar van de prijzen worden per e-mail en social media geïnformeerd. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en niet overdraagbaar aan andere rechtspersonen.
 • De prijswinnaar dient zich binnen 7 dagen na bekendmaking van de prijs via Facebook of Twitter en een persoonlijke e-mail te melden om de prijs te ontvangen.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Roompot en iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.

5. Publicatie

 • Door deelname aan deze actie verleent de prijswinnaar toestemming aan Roompot om zijn/haar naam voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.

6. Prijzen

 • Deelnemers maken kans op de prijzen zoals vermeld staan op de actiepagina.
 • Bij kans op een vakantieverblijf (weekend of midweek) op de door ons geselecteerde vakantiewoningen op één van de Roompot parken voor 4 personen wordt het park en de verblijfsperiode in overleg met de winnaar gecorrespondeerd. 

7. Aansprakelijkheid

 • Roompot kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende schade.
 • Roompot kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te keren prijzen.
 • Roompot verleent geen garanties op de te verstrekken prijzen.
 • Indien een prijs wordt uitgereikt aan iemand die de prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de schade hierdoor geleden op deze persoon verhaald.

8. Slotbepaling

 • Op deze actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing.
 • Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing.
 • Roompot behoudt zich het recht voor om inzendingen en deelnames die haar frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen van deelname uit te sluiten.
 • Roompot behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 • Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Roompot.
 • Wijzigingen, type- en zetfouten voorbehouden.
 • Eventuele vragen of klachten over deze actie kun je richten aan Roompot  t.a.v. Afdeling Sales & Marketing, Postbus 6, 4460 AA in Goes.
 • Deze voorwaarden hebben geen betrekking op verblijven geboekt bij Roompot / Roompot Reizen.