Parkreglement

Samen met de Algemene voorwaarden en de RECRON voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen de gast en Roompot vormt dit parkreglement één geheel. Het juist naleven van dit parkreglement waarborgt de veiligheid van onze gasten, wij hopen dan ook op ieders medewerking en begrip.

Alle in dit parkreglement gebruikte begrippen sluiten aan bij de definities die in de Algemene voorwaarden zijn gegeven.

Parkreglement

Aankomst en Vertrek

In de aanreisinformatie wordt aangegeven vanaf welk tijdstip het vakantieverblijf beschikbaar is.

 • Verlaat je vakantieverblijf op de vertrekdag uiterlijk om 10.00 uur.
 • Kampeerplaatsen moeten op de vertrekdag uiterlijk om 11.00 uur leeg en schoon zijn. 

Laat bij vertrek het verblijf netjes achter. Neem afval mee en breng dit gesorteerd naar de milieustraat. Zo houden we het park schoon, vrij van ongedierte en je helpt aan een beter milieu.

Bezoekers en logees

Bezoekers kunnen zich aanmelden bij het Service point en zijn daarna tot 23.00 uur van harte welkom op het park. Blijft het bezoek slapen, meld hen dan vooraf aan als Logee bij het Service point. De Ondernemer heeft het recht logees te weigeren. 

Per gast en per nacht betaal je toeristenbelasting/lokale heffingen, en op sommige parken verplicht beddengoedpakket.

Voor alle gasten gelden dezelfde Algemene voorwaarden, RECRON-voorwaarden en het Parkreglement. Als Recreant ben je verantwoordelijk voor je gasten, zorg dat ze op de hoogte zijn van de regels en voorwaarden. 

Elektriciteit, gas en water

Accommodaties
We willen dat u van een comfortabele vakantie geniet. Solidair met heel Europa die met energietekorten kampt, proberen we ook verstandig om te springen met ons verbruik. Ook u kan hiertoe bijdragen door:

 • Ramen en deuren niet onnodig open te zetten terwijl de verwarming en/of airco brandt. Sluit ze ook bij vertrek.
 • De radiatoren in de badkamers alleen aan te zetten bij gebruik van de badkamer. Zet ze uit wanneer u de badkamer niet gebruikt of vertrekt.
 • Kan de ventilatie in de badkamer worden aangepast? Zet de schakelaar standaard op de laagste stand. Bij het gebruik van de badkamer kan u de schakelaar uiteraard hoger plaatsen.

Kampeerplaatsen
Bij de boeking van de kampeerplaats staat aangegeven hoeveel ampère beschikbaar is. De maximale stroomsterkte kan wisselen per park en kampeerplaats. Zorg dat je deze hoeveelheid niet overschrijdt. Bij stroomuitval controleer je eerst de eigen zekeringen en die in het stroomkastje van de kampeerplaats.

Schakel de elektrische apparaten uit bij een stroomstoring, als deze niet automatisch uitgeschakeld zijn. 

Het gebruik of aftappen van elektriciteit buiten het eigen verblijf is op geen enkele manier toegestaan.

Elektrische auto’s

Elektrische auto's mogen alleen worden opgeladen aan speciaal daarvoor bedoelde laadpalen of oplaadpunten bij vakantieverblijven. Niet vanuit een stopcontact in het vakantieverblijf. 

Voetballen

Voetballen en andere balspelen zijn alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen.

Het gebruik van de faciliteiten van het park is altijd op eigen risico. 

Accommodatie

Elke accommodatie is voorzien van een eigen unieke inrichting. Meubels mee naar buiten nemen of verplaatsen naar andere accommodaties is niet toegestaan.

Houd het gehuurde verblijf van binnen en buiten netjes. Zet fietsen niet tegen de muur. Ruim speelgoed, fietsen en andere losse spullen op uit het zicht voordat je weggaat.

Al onze accommodaties zijn rookvrij. Roken in een eigen kampeermiddel mag, maar gebeurt altijd op eigen risico.

Partytenten zijn niet toegestaan.

Drones 

Voor het vliegen met drones gelden officiële Europese regels. Zo mag je niet vliegen boven mensenmenigten, aaneengesloten bebouwing en gebieden rondom vliegvelden en andere ‘no-flyzones’. Bij overtreding van deze regels kun je een waarschuwing of boete krijgen, en je drone kan in beslag worden genomen.

Check vooraf altijd deze regels en de drone kaart. Hierop staat waar wel en niet gevlogen mag worden. Houd daarnaast altijd rekening met anderen en respecteer de privacy en rust van alle gasten.

Huisdieren 

Op parken waar huisdieren zijn toegestaan gelden de volgende regels:

Huisdieren mogen geen overlast veroorzaken bij andere gasten. Houd daarom niet gekooide huisdieren buiten altijd aan de lijn. Laat ze uit op de aangewezen uitlaatplaatsen, of buiten het park. Wees alert op ongelukjes en ruim hondenpoep direct op.

Huisdieren mogen niet mee naar binnen in de openbare parkfaciliteiten, behalve als het duidelijk anders staat aangegeven. Als Recreant ben je verplicht te voldoen aan alle wettelijke eisen voor het meebrengen van en verblijf van huisdieren.

Afval en Hygiëne

Laat geen etenswaren achter op het park en sorteer afval in afgesloten plastic zakken. Gooi het afval weg in de juiste container op het park, niet ernaast of ergens anders op het park. Dit geldt niet voor snoei-, maai- en ander groenafval. Hiervoor zijn speciale groenafval-plaatsen.

Bloemen plukken, struiken lostrekken, takken zagen, gaten graven of spijkers in bomen slaan is niet toegestaan. Ook elke andere vorm van beschadiging aan het ‘openbaar groen’ op het park is niet toegestaan.

Grofvuil zoals pallets, witgoed, tuinstoelen, vloerkleden mogen niet op het park worden achtergelaten. Alleen met toestemming van de parkmanager zijn hierop uitzonderingen mogelijk.

Voeren van dieren 

Voer geen vogels of andere dieren op het park. Tenzij dit duidelijk is aangegeven op daarvoor bedoelde plaatsen, zoals een kinderboerderij.

Kampeerplaatsen

De Ondernemer heeft het recht om aanwijzingen te geven over het plaatsen of verplaatsen van kampeermiddelen.

Gebruik voor het opvangen van afvoerwater de daarvoor bestemde afvoerplaats of een speciale afvoertank. Het op een andere manier of plek storten van afvoerwater is niet toegestaan.

Keycards & Sleutels

Geef je sleutels of keycards nooit aan anderen. Bij verlies van een sleutel rekenen we € 115,- vervangingskosten. Lever voor vertrek alle sleutels van het vakantieverblijf in bij het Service point. Keycards mag je achterlaten in de brievenbus bij het Service point of slagboom.

Sfeer, nachtrust en overlast 

Met en voor elkaar creëren we een fijne sfeer op het park. Overlast in welke vorm dan ook, past daar niet bij. We vertrouwen hierbij op je verantwoordelijkheidsgevoel en algemeen fatsoen. Gedraag je netjes en rustig, verplaats je in een ander en houd rekening met elkaar. Heb respect voor andermans spullen, rust en privacy.

Met het gebruik van geluidsdragers, muziekinstrumenten en andere voorwerpen of apparaten die geluidsoverlast kunnen veroorzaken, mag geen overlast worden veroorzaak. Wanneer we een klacht ontvangen, is de overlast in principe een feit.

Openbare dronkenschap en het in bezit hebben van geopende flessen en/of blikjes alcohol is verboden. Net als het afsteken van vuurwerk op het park.

Tussen 23.00 en 7.00 uur geldt er nachtrust op het park. Het gebruik van gemotoriseerd vervoer is dan niet toegestaan, net als luide gesprekken en ander lawaai.

Op de meeste parken is een bewakingsdienst aanwezig. Volg instructies van het (bewakings-) personeel altijd op. 

Onderhoud - schoonmaak – storingen

De Ondernemer mag vanaf 08.00 uur (schoonmaak-)werkzaamheden rond het vakantieverblijf verrichten. 

Heb je een dringende storing, meld deze dan bij het Service point. We zullen deze zo snel mogelijk oplossen.

De Ondernemer mag verhuurde vakantieverblijven altijd betreden voor inspectie en/of het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Ook mag de Ondernemer gebouwen en installaties tijdelijk sluiten voor onderhoudswerkzaamheden. In beide situaties heeft Recreant geen recht op teruggave van de huur of een deel daarvan. De Ondernemer zal waar mogelijk een bezoek zo vroeg mogelijk aankondigen. In spoedeisende situaties mag de Ondernemer afzien van een aankondiging.

Parkeren 

Per vakantieverblijf is in principe één auto toegestaan, tenzij anders aangegeven. Parkeer alleen in de aangegeven parkeervakken. Langs de weg of op lege kampeerplaatsen is parkeren niet toegestaan.

Als het is toegestaan de auto bij een kampeermiddel te plaatsen, parkeer dan binnen de kampeerplaats.

Auto’s van bezoekers zijn alleen toegestaan op de centrale parkeerplaats of buiten het park, niet bij het vakantieverblijf. De Ondernemer mag het parkeerbeleid veranderen, en voertuigen laten verwijderen wanneer zij niet volgens de regels zijn geparkeerd. De kosten daarvan zijn voor de Gast.

Post & telefoon 

Binnengekomen post wordt alfabetisch op familienaam bezorgd in de postvakken bij het Service point. Bezorgen en afhalen van post valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de Gast. De Ondernemer is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van poststukken of het bewaren ervan.

Openbaar sanitair

De gemeenschappelijke toiletgebouwen worden meerdere keren per dag schoongemaakt. Laat de toiletgebouwen na gebruik ook schoon achter. Kinderen onder de 6 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene gebruikmaken van de toiletgebouwen. Het sanitair- en toiletgebouw is alleen te gebruiken waarvoor deze bedoeld zijn en zoals de naam aangeeft.

Veiligheid

Het volledige park moet altijd toegankelijk zijn voor hulpdiensten bij calamiteiten. Het is daarom belangrijk dat slagbomen, toegangswegen, en fiets- en voetpaden altijd vrij zijn van auto’s en overige obstakels. Volg daarnaast altijd de verkeer- en veiligheidsaanwijzingen van het personeel op.

Het is op het park niet toegestaan auto’s of andere voertuigen te repareren of te wassen, tenzij daar een aangegeven mogelijkheid voor is.

Aanhangers, schade en sloopauto’s, en andere voer- en vaartuigen mogen niet geparkeerd worden of in opslag staan op het park. Net als alle andere goederen of stoffen die mogelijk aan gebruik zijn onttrokken.

De maximumsnelheid op het park is voor alle voertuigen 10 km per uur, tenzij anders aangegeven. Voetgangers en spelende kinderen hebben altijd voorrang. Daarnaast gelden de standaard verkeersregels.

Op het park zijn scooters, brommers, elektrische steps en/of andere elektrisch voortbewogen vervoermiddelen (auto’s en scootmobiels uitgezonderd) niet toegestaan. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van de parkmanager.

Open vuur is altijd verboden. Ook kaarsen laten branden zonder dat er iemand aanwezig is, en het weggooien van sigaretten, sigaren en lucifers is verboden. Brandgevaarlijke explosieve stoffen zijn verboden.

Barbecueën mag op voorwaarde dat de barbecue minstens 3 meter van bomen, struiken, schuttingen, gebouwen en het vakantieverblijf staan. Daarnaast is het verplicht een emmer met 10 liter water binnen handbereik te hebben. Als brandstof voor de barbecue mag je alleen elektriciteit, gas, houtskool en briketten gebruiken.

De Ondernemer mag bij bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld extreme droogte) het gebruik van een barbecue verbieden. 

Gooi wegwerpbarbecues pas weg wanneer ze volledig zijn gedoofd en afgekoeld. Zelf meegenomen elektriciteit-, gas en/of waterinstallaties moeten voldoen aan de wettelijke eisen. 

Bij kampeerplaatsen is het gebruik van maximaal 2 propaan- of butaanflessen toegestaan, buiten het kampeermiddel. Gebruik alleen flessen tot max. 45 liter en met een goedgekeurde gasslang. Butaangasslangen (zwart) en propaangasslangen (oranje) mogen niet ouder zijn dan 2 jaar. Gasdrukregelaars mogen niet ouder zijn dan 5 jaar. Graaf gasflessen niet in de grond en zorg altijd voor goede ventilatie.

Verloren/gevonden voorwerpen 

Geef gevonden voorwerpen af bij het Service point. Als de eigenaar van een gevonden voorwerp zich binnen een maand na afgifte niet heeft gemeld, wordt het voorwerp weggegooid.

De Ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het gevonden voorwerp. Het opsturen van gevonden voorwerpen is mogelijk. Dit is op risico en kosten van Gast.

Verboden

 • Het (laten) bezorgen van huis-aan-huis-reclame
 • Zwembaden met een doorsnede van meer dan 120 centimeter of met een hoogte groter dan 25 centimeter
 • Verkoop van deur tot deur
 • Aanbieden van diensten, of het houden van onderhandse of openbare verkoping
 • Het nuttigen van alcohol buiten het vakantieverblijf of horecagelegenheden.
 • Het bezitten, verhandelen en gebruiken van lachgas, soft- en harddrugs
 • Het bezitten van tapinstallaties met drukcilinders in bezit te hebben 
 • Bezit en gebruik van (vuur)wapens. 

Niet naleven van parkregels

De afspraken, voorwaarden en regels uit de Algemene Voorwaarden, de RECRON-voorwaarden en het Parkreglement zijn verplicht en niet voor interpretatie mogelijk. Volg aanwijzingen van Ondernemer, personeel en bewakingsdienst altijd op. Dit geldt ook voor de regels die voor het gebruik van de Faciliteiten gelden. 

Het overtreden en niet naleven van deze regels, heeft consequenties. In principe is dat eerst een waarschuwing, mogelijk met een extra in rekening gebrachte waarborgsom. Een volgende stap is mogelijk vertrek van het park of het ontzeggen van toegang tot het park. In dringende situaties mag Ondernemer zonder waarschuwing overgaan tot het direct verwijderen van Recreant(en). Hierbij heb je geen recht op teruggave van de huur of een deel daarvan. Wel mag de Ondernemer een schadevergoeding eisen voor de mogelijk veroorzaakte schade of gemaakte kosten bij verwijdering.

Onvoorziene gevallen 

Bij twijfel, uitzonderingen of gevallen die niet geregeld zijn in de Algemene Voorwaarden, de RECRON-voorwaarden of dit Parkreglement, is de keuze van de parkmanager altijd leidend.

 • Omboekgarantie tot 28 dagen
 • Flexibel betalen
 • Gratis annuleren binnen 24 uur

Omboekgarantie

tot 28 dagen

Gewijzigde plannen? Geen probleem, tot 28 dagen voor aankomst wijzig je gratis je boeking. 

Flexibel

betalen

Kosteloos in termijnen betalen? Doen we niet moeilijk over! De eerste termijn betaal je binnen 15 dagen na boeken en het totaalbedrag uiterlijk 8 weken voor aankomst.

Gratis annuleren

binnen 24 uur

We begrijpen het als je nog even wil nadenken, je kunt je boeking kosteloos annuleren binnen 24 uur na boeken. Dat gaat heel makkelijk via Mijn Roompot.