Rechten Roompot logo

Het logo is speciaal voor Roompot ontworpen. Roompot heeft het logo merkrechtelijk laten deponeren en treedt actief op tegen inbreuk of oneigenlijk gebruik.

Gebruik door derden mag uitsluitend na toestemming van Roompot en uitsluitend bij gebruik van het door Roompot aangeleverde logo pakket. Het logo van Roompot bestaat uit een beeldmerk (de Roompot golf) en een woordmerk (Roompot.). Beeld- en woordmerk staan in een vaste verhouding tot elkaar. Wijzigingen hierin zijn niet toegestaan.

Toestemming

Derden mogen uitsluitend gebruikmaken van Roompot logo en/of huisstijl als door Roompot voorafgaand schriftelijk toestemming is gegeven op een voorgelegde proefdruk.

Namens Roompot is afdeling Branding (branding@roompot.com) bevoegd om toestemming te verlenen op gebruik van Roompot logo en/of huisstijl.

Gebruik - algemeen

 • Het logo is uitgevoerd met zwarte letter. Uitsluitend wanneer de leesbaarheid in het gedrang komt, is de door Roompot voorgeschreven variant met witte letters toegestaan.Gebruik voor reproducties van het Roompot logo alleen de originele digitale documenten aangeleverd door Roompot.
 • Het logo mag niet in een context gebruikt worden waarin het imago of de naam Roompot schade zou kunnen oplopen.
 • Het logo mag niet aangepast of veranderd worden.

Het is dus niet toegestaan om:

 • Kleuren te veranderen
 • Elementen of woorden toe te voegen of te verwijderen
 • Proporties en dimensies aan te passen
 • Designelementen zoals schaduw e.a. toe te voegen
 • Het logo te draaien of transformeren, schuin te zetten
 • Het logo in een verticale stand te positioneren
 • Het logo in een kader, cirkel of andere vorm te plaatsen

Gebruik - minimale ruimte

 • De optimale ruimte rondom het logo is 2x de hoogte van de letter R. Binnen deze ruimte mag je geen andere elementen plaatsen. Geen teksten, geen beelden.
 • De minimale ruimte rondom het logo is 1x de hoogte van de R.

Gebruik - grootte

 • Voor staande documenten deel je de korte zijde door 30. Het logo plaats je binnen de breedte van 5 kolommen
 • Ook voor liggende documenten deel je de korte zijde door 30. De hoogte van 1 segment gebruik je om het raster van het document te maken
 • Voor specifieke middelen is het wenselijk dat het logo groter geplaatst wordt. De vergroting van het logo binnen een formaat gaat altijd in stappen van 5 kolommen

Gebruik - positionering

 • Online
  Online plaats je het logo altijd links bovenin.
 • Informatieve middelen
  Op gedrukte middelen plaats je het logo rechtsboven. Alleen als rechts niet toepasbaar is mag je het logo links plaatsen (denk bijv. aan de envelop waar de ruimte voor de frankering rechts is)
 • Covers en middelen met signaalfunctie
  Op deze documenten plaats je het logo gecentreerd.
 • Smalle middelen
  Op smalle middelen plaats je het logo gecentreerd.

Gebruik - achtergrond

 • Het logo mag je niet in een kader, cirkel of andere vorm plaatsen. 
 • Plaats het logo bij voorkeur op een witte achtergrond.
 • Het logo mag je onder voorwaarden op een fotoachtergrond plaatsen. Dit zijn dan de voorwaarden:
  • Het beeld dat je gebruikt is rustig en neutraal van kleur. 
  • Het beeld is voldoende licht voor de zwarte tekst. 
  • Het beeld is voldoende donker voor de witte tekst.

Per vakantieverblijf gelden verplicht bijkomende kosten. Deze kosten verschillen per vakantieverblijf en zijn terug te vinden in de pop-up die bij elke prijs getoond wordt. Aan de vermelde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.