Contact

Neem contact op met onze gastenservice. Wij staan 7 dagen per week voor je klaar! Bekijk hier de veelgestelde vragen.

Recent bekeken

We hebben de meest recent bekeken parken, verblijven, kampeervelden en hotelkamers voor je bewaard.

Actievoorwaarden Wensweken

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de Roompot Wensweken van Roompot Vakanties.

Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door Roompot Vakanties. Zij behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment correcties en/of wijzigingen aan te brengen in deze actie of de toegang tot de site of onderdelen van de site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wenselijk of noodzakelijk wordt geacht.
 • Ondanks de uiterste zorg die besteed is aan de betrouwbaarheid en actualiteit van deze actie is Roompot Vakanties, noch de overige deelnemende partijen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden en/of technische storingen. Aan de informatie op de website van Roompot.nl danwel de informatie in de e-mail nieuwsbrieven van Roompot Vakanties kan geen rechten worden ontleend.

Deelname

 • De deelnemer garandeert dat de door hem/haar persoonlijke opgegeven gegevens tijdens de registratieprocedure correct, up-to-date en volledig zijn.
 • De deelnemer garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult.
 • De deelnemer dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn om aan deze actie te kunnen deelnemen.
 • Roompot.nl is gebonden aan de inhoud van deze voorwaarden.
 • Door deelname aan Roompot Wensweken wordt toestemming verleend aan Roompot Vakanties om informatie toe te sturen in het kader van marketingactiviteiten. Bij ieder communicatiemoment is een mogelijkheid opgenomen om deze toestemming permanent in te trekken.
 • De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Roompot Vakanties en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens van de deelnemers worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • De actieperiode geldt zoals aangegeven op de actiepagina. De winnaar wordt bekend gemaakt op de website en/of krijgt persoonlijk bericht.

Speelwijze

 • Een deelnemer is een ieder die zijn of haar gegevens (NAW) op de daarvoor beoogde plek in het actieformulier invoert.
 • Aanvullende spelregels alsmede de te winnen prijzen worden op de website van de actie vermeld.
 • Iedereen kan zo vaak deelnemen als hij of zij wil, maar men kan maar één keer winnen.
 • Alle inzendingen worden eigendom van Roompot Vakanties.
 • De aanvraag is ingediend in de periode van 17 september tot en met 30 september 2018.
 • De aanvraag is afkomstig van Nederland, België of Duitsland.
 • De bestemming voor de aanvraag dient een maatschappelijk, sportief, recreatief, educatief of cultureel doel te zijn. 
 • De aanvraag is primair voor een vrijwilligersorganisatie die niet gericht is op het maken van winst.
 • Op verzoek van Roompot Vakanties moet de deelnemer aan kunnen tonen waar de bijdrage aan besteed is. Indien de deelnemer dit niet aan kan tonen zal dit leiden tot uitsluiting.

Vaststelling winnaars

 • De winnaar van de prijzen worden per e-mail of telefoon geïnformeerd. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en niet overdraagbaar aan andere rechtspersonen.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Publicatie

 • Door deelname aan deze actie verleent de prijswinnaar toestemming aan Roompot Vakanties om zijn/haar naam voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.

Prijzen

 • Deelnemers maken kans op de prijzen zoals vermeld staan op de actiepagina.
 • Een verblijf in een vakantiehuis kan alleen buiten het hoogseizoen worden ingepland. 

Aansprakelijkheid

 • Roompot Vakanties kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende schade.
 • Roompot Vakanties kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te keren prijzen.
 • Roompot Vakanties verleent geen garanties op de te verstrekken prijzen.
 • Indien een prijs wordt uitgereikt aan iemand die de prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de schade hierdoor geleden op deze persoon verhaald.

Slotbepaling

 • Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing.
 • Roompot Vakanties behoudt zich het recht voor om inzendingen en deelnames die haar frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen van deelname uit te sluiten.
 • Roompot Vakanties behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 • Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd danwel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Roompot Vakanties
 • Wijzigingen, typ- en zetfouten voorbehouden.
 • Eventuele vragen of klachten over deze actie kunt u richten aan Roompot Vakanties t.a.v. Afdeling Sales & Marketing, Postbus 6, 4460 AA te Goes.
 • Deze voorwaarden hebben geen betrekking op verblijven geboekt bij Roompot Vakanties / Roompot Reizen.